EN Działania z obszaru Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość

EN Działania z obszaru Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość realizowane w ramach projektu są realizowane w trzech aspektach opisanych poniżej.

EN Zachowanie ponad stuletniego dziedzictwa religijno-kulturowego budującego tożsamość narodową.

Będzie ono miało znaczenie dla kolejnych pokoleń polskich emigrantów urodzonych już na obczyźnie, ponieważ zobrazuje to piękno polskiej tradycji przywiezionej do Stanów Zjednoczonych oraz pieczołowicie kultywowanych zwyczajów, aby budować ich przynależność narodową.

EN Zachowanie przynależności narodowej, “polskiego ducha”.

Było to możliwe dzięki duchownym, którzy zadbali o kultywowanie religii. Polacy, którzy przybyli do Stanów mieli głęboko zakorzenione poczucie przynależności do ojczyzny, z której się wywodzili. Nie bez znaczenia był także silnych związek między patriotyzmem a katolicyzmem. Paracie były miejscem spotkania się Polonii i to one ogniskowały wokół siebie powstawanie organizacji, stowarzyszeń czy szkół.

EN Prezentacja wszystkich form działalności polonijnej